انگشتر طلای زنانه ۲۱ مولتی

۱۳,۳۵۵,۰۰۰ تومان
انگشتر ۲۱ مولتی مزین به زمرد و یاقوت کبود طبیعی  همراه با شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.

انگشتر طلای زنانه ۲۱ مولتی

۱۳,۳۹۹,۰۰۰ تومان
انگشتر ۲۱ مولتی مزین به یاقوت کبود و یاقوت سرخ طبیعی  همراه با شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.

انگشتر طلای زنانه بیوتی (پروانه) توپاز

۸,۱۱۶,۰۰۰ تومان

انگشتر بیوتی مزین به سنگ توپاز همراه با شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.

این محصول مشابه عکس اما با سنگ توپاز می باشد

نیم ست طلای زنانه ۲۱ مولتی

۸۳,۱۳۴,۰۰۰ تومان
این ست مزین به سنگهای طبیعی همراه با شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.