انگشتر طلای زنانه بیوتی (پروانه) سیترین

۱۳,۸۶۷,۰۰۰ تومان

انگشتر طلای زنانه بیوتی مزین به سنگ سیترین دارای شناسنامه می باشد

انگشتر طلای زنانه لایت

۳,۸۴۰,۰۰۰ تومان

انگشتر لایت مزین به سنگ سیترین طبیعی

(قیمت درج شده مربوط به انگشتر بدون پشت حلقه می باشد)      

انگشتر طلای زنانه لایت

۳,۶۸۵,۰۰۰ تومان

انگشتر لایت مزین به سنگ سیترین طبیعی

انگشتر طلای زنانه مولتی

۱۰,۶۲۸,۰۰۰ تومان
انگشتر مولتی مزین به سنگ سیترین و سنگ یاقوت طبیعی  همراه با شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.

انگشتر طلای زنانه هانا

۶,۹۱۵,۰۰۰ تومان
انگشتر هانا  مزین به سنگ سیترین طبیعی و همراه با شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.

انگشتر طلای زنانه هانا سیترین

۸,۲۴۶,۰۰۰ تومان
انگشتر هانا  مزین به سنگ سیترین طبیعی و همراه با شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.