دستبند طلای زنانه آدرینا

۲۹,۵۹۴,۰۰۰ تومان
دستبند آدرینا مزین به سنگ فیروزه طبیعی

دستبند طلای زنانه بلومون فیروزه

۷۰,۸۵۸,۰۰۰ تومان

دستبند طلای زنانه ماه های آبی مزین به فیروزه طبیعی و برلیان  شناسنامه معتبر از گوهرشناسی می باشد.

دستبند طلای زنانه رویال ۲۱ عیار

۴۲,۹۰۸,۰۰۰ تومان

دستبند رویال فیروزه مزین به سنگ فیروزه طبیعی همراه با شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.