دستبند طلای زنانه ۲۱ مولتی

۴۲,۷۳۳,۰۰۰ تومان
دستبند ۲۱ مولتی مزین  به سنگ آماتیست و زبرجد  طبیعی همراه با شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.

دستبند طلای زنانه ۲۱ مولتی جم

۵۶,۴۴۲,۰۰۰ تومان
دستبند ۲۱ مولتی جم مزین به سنگ های آماتیست  زبرجد  یاقوت کبود  و توپاز لندن همراه با شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.