آویز طلای زنانه جواهر وقار عقیق

۳۱,۶۲۹,۰۰۰ تومان

آویز جواهر وقار  مزین به عقیق یمنی و الماس برلیان به همراه شناسنامه معتبر از گوهرشناسی می باشد.

مدال طلا زنانه آناهیتا عقیق

۷,۲۴۹,۰۰۰ تومان۸,۸۴۳,۰۰۰ تومان

این مدال مزین به سنگ عقیق یمانی  همراه با شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.

مبلغ محاسبه شده برای مدال اناهیتا بدون زنجیر می باشد.

مدال طلا زنانه رویال عقیق یمنی

۲,۷۱۸,۰۰۰ تومان۵,۰۲۴,۰۰۰ تومان

مدال عقیق  مزین به سنگ عقیق یمنی همراه با شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.

مبلغ محاسبه شده برای مدال سوفیا بدون زنجیر می باشد.

مدال طلا زنانه سوفیا عقیق

۷,۹۳۲,۰۰۰ تومان۹,۵۴۵,۰۰۰ تومان

مدال سوفیا مزین به سنگ عقیق یمانی همراه با شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.

مبلغ محاسبه شده برای مدال سوفیا بدون زنجیر می باشد

مدال طلای زنانه آناهیتا عقیق یمنی

۱۵,۵۲۲,۰۰۰ تومان
مدال آناهیتا مزین به سنگ عقیق یمنی طبیعی به همراه شناسنامه

مدال طلای زنانه انگوری عقیق

۸,۰۲۷,۰۰۰ تومان
مدال  انگوری مزین به سنگ  عقیق می باشد.
مبلغ محاسبه شده برای مدال  بدون زنجیر می باشد

مدال طلای زنانه ونیز

۱۱,۹۳۱,۰۰۰ تومان
مدال ونیز عقیق مزین به سنگ عقیق طبیعی
ین ست مزین به سنگ عقیق یمنی طبیعی و همراه با شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.
مبلغ محاسبه شده برای نیم ست ادرینا بدون زنجیر می باشد