انگشتر جواهر زنانه کیان عقیق

۳۲,۳۹۶,۰۰۰ تومان۳۹,۴۸۵,۰۰۰ تومان

انگشتر طلای زنانه جواهربرلیان مزین به سنگ عقیق یمنی دارای شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.

انگشتر طلای زنانه بیوتی (پروانه) فیروزه

۱۱,۵۲۴,۰۰۰ تومان۱۲,۵۲۴,۰۰۰ تومان

انگشتر بیوتی مزین به سنگ فیروزه نیشابوری اصلی  همراه با شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.

انگشتر طلای زنانه رادو

۱۸,۶۸۰,۰۰۰ تومان

انگشتر طلای زنانه رادو مزین به سنگ مویزانایت و برلیان پاک

انگشتر طلای زنانه رویال فیروزه

۸,۷۵۲,۰۰۰ تومان

انگشتر  رویال مزین به سنگ فیروزه طبیعی و اصل به همراه شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.

انگشتر طلای زنانه فول دایموند

۲۰,۵۶۱,۰۰۰ تومان

انگشتر طلای زنانه مزین به سنگ مویزانات دارای شناسنامه معتبر از موسسه گوهرشاد می باشد

انگشترجواهر زنانه آماتیست

۲۴,۰۸۰,۰۰۰ تومان۴۲,۵۵۶,۰۰۰ تومان

انگشتر طلای زنانه جواهر آماتیست و الماس برلیان دارای شناسنامه معتبر گوهرشناسی می باشد.

حلقه و پشت حلقه طلای زنانه لمون درشت

۵,۳۰۲,۰۰۰ تومان۱۹,۳۴۲,۰۰۰ تومان

انگشتر لمون همراه با نگین کیوبیک زیرکونیا "Cubic Zirconia

ست انگشتر طلای رادو

۲۰,۰۹۵,۰۰۰ تومان

ست انگشتر طلای رادو مزین به سنگ مویزانایت پاک و برلیان