نمایش 1–12 از 16 نتیجه

آویز طلای زنانه آدرینا

۱۰,۷۸۱,۰۰۰ تومان
 آویز آدرینا به سنگ فیروزه نیشابوری طبیعی همراه با شناسنامه معتبر از موسسه گوهرشناسی می باشد.
مبلغ محاسبه شده برای مدال سوفیا بدون زنجیر می باشد

آویز طلای زنانه جواهر وقار عقیق

۳۱,۶۲۹,۰۰۰ تومان

آویز جواهر وقار  مزین به عقیق یمنی و الماس برلیان به همراه شناسنامه معتبر از گوهرشناسی می باشد.

آویز طلای زنانه دل آرام یاقوت کبود

۲,۶۵۲,۰۰۰ تومان

آویز مدال دل آرام مزین به سنگ یاقوت کبود به همراه شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.

مدال طلا زنانه آناهیتا عقیق

۷,۲۴۹,۰۰۰ تومان۸,۸۴۳,۰۰۰ تومان

این مدال مزین به سنگ عقیق یمانی  همراه با شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.

مبلغ محاسبه شده برای مدال اناهیتا بدون زنجیر می باشد.

مدال طلا زنانه رویال عقیق یمنی

۲,۷۱۸,۰۰۰ تومان۵,۰۲۴,۰۰۰ تومان

مدال عقیق  مزین به سنگ عقیق یمنی همراه با شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.

مبلغ محاسبه شده برای مدال سوفیا بدون زنجیر می باشد.

مدال طلا زنانه سوفیا اوپال

۱۱,۵۶۹,۰۰۰ تومان۱۴,۰۳۵,۰۰۰ تومان

مدال سوفیا مزین به سنگ اوپال طبیعی همراه با شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.

مبلغ محاسبه شده برای مدال سوفیا بدون زنجیر می باشد

مدال طلا زنانه سوفیا عقیق

۷,۹۳۲,۰۰۰ تومان۹,۵۴۵,۰۰۰ تومان

مدال سوفیا مزین به سنگ عقیق یمانی همراه با شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.

مبلغ محاسبه شده برای مدال سوفیا بدون زنجیر می باشد

مدال طلا زنانه وقار فیروزه

۱۲,۵۶۱,۰۰۰ تومان

آویز مزین به سنگ فیروزه طبیعی نیشابور همراه با شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.

مدال طلای زنانه آدرینا

۲۰,۲۸۲,۰۰۰ تومان
مدال آدرینا مزین به سنگ فیروزه طبیعی
این مدال مزین به فیروزه نیشابوری طبیعی و همراه با شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.
مبلغ محاسبه شده برای برای این مدال  بدون زنجیر می باشد

مدال طلای زنانه آدرینا یاقوت سرخ

۶۳,۹۹۹,۰۰۰ تومان
این مدال مزین به یاقوت سرخ  و همراه با شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.
مبلغ محاسبه شده برای برای این مدال  بدون زنجیر می باشد

مدال طلای زنانه آناهیتا عقیق یمنی

۱۵,۵۲۲,۰۰۰ تومان
مدال آناهیتا مزین به سنگ عقیق یمنی طبیعی به همراه شناسنامه

مدال طلای زنانه انگوری عقیق

۸,۰۲۷,۰۰۰ تومان
مدال  انگوری مزین به سنگ  عقیق می باشد.
مبلغ محاسبه شده برای مدال  بدون زنجیر می باشد