نیم ست طلا اپال

۳۴,۳۸۶,۰۰۰ تومان
این ست مزین به سنگ اپال طبیعی و همراه با شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.
مبلغ محاسبه شده مدال سوفیا  بدون زنجیر می باشد

نیم ست طلای زنانه آناهیتا

۲۶,۵۸۲,۰۰۰ تومان
نیم ست آناهیتا عقیق مزین به سنگ عقیق طبیعی و همراه با شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.
مبلغ محاسبه شده برای نیم ست آناهیتا بدون زنجیر می باشد

نیم ست طلای زنانه انگوری عقیق

۱۵,۰۸۰,۰۰۰ تومان
نیم ست  انگوری مزین به سنگ  عقیق می باشد.
مبلغ محاسبه شده برای نیم ست ونیزی بدون زنجیر می باشد

نیم ست طلای زنانه رویال

۲۰,۹۵۱,۰۰۰ تومان
نیم ست رویال  مزین به سنگ عقیق طبیعی و همراه با شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.
مبلغ محاسبه شده برای نیم ست رویال بدون زنجیر می باشد.

نیم ست طلای زنانه سوفیا

۳۱,۸۳۱,۰۰۰ تومان
نیم ست سوفیا مزین به سنگ عقیق طبیعی و همراه با شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.
مبلغ محاسبه شده برای نیم ست سوفیا بدون زنجیر می باشد.

نیم ست طلای زنانه ونیزی

۴۵,۵۱۲,۰۰۰ تومان
این ست مزین به سنگ عقیق طبیعی و همراه با شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.
مبلغ محاسبه شده برای نیم ست ونیزی بدون زنجیر می باشد