طلا 18 عیار: 3,829,893 تومان

شمش طلا

سکه طلا یادبود ربع پهلوی

33 عدد در انبار

سکه طلا یادبود ربع پهلوی

۱۱,۷۱۵,۰۰۰ تومان

سکه طلا یادبود ربع پهلوی

44 عدد در انبار

سکه طلا یادبود نیم پهلوی

۲۱,۹۰۲,۰۰۰ تومان

سکه طلا یادبود 1پهلوی

48 عدد در انبار

سکه طلا یادبود یک پهلوی

۴۲,۹۶۶,۰۰۰ تومان

سکه 2 نیم پهلوی

49 عدد در انبار

سکه طلا یادبود دو نیم پهلوی

۱۰۱,۷۳۰,۰۰۰ تومان

سکه طلا یادبود 5 پهلوی

50 عدد در انبار

سکه طلا یادبود 5 پهلوی

۱۹۹,۷۶۰,۰۰۰ تومان

شمش طلا 10 پهلوی

50 عدد در انبار

سکه طلا یادبود 10 پهلوی

۳۹۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان

شمش طلا 24 عیار نقش برجسته ونوس 100/00 گرمی مدل کارت فلزی

5 عدد در انبار

شمش طلا 24 عیار نقش برجسته ونوس 100/00 گرمی مدل کارت فلزی

۵۱۸,۴۹۸,۰۰۰ تومان

شمش طلا 24 عیار نقش برجسته ونوس 50/00 گرمی مدل کارت فلزی

3 عدد در انبار

شمش طلا 24 عیار نقش برجسته ونوس 50/00 گرمی مدل کارت فلزی

۲۶۱,۲۴۹,۰۰۰ تومان

شمش طلا 24 عیار نقش برجسته ونوس یک انس مدل کارت فلزی

4 عدد در انبار

شمش طلا 24 عیار نقش برجسته ونوس یک انس مدل کارت فلزی

۱۶۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان

شمش طلا نقش برجسته کلئوپاترا 0/25 سوت

1 عدد در انبار

شمش طلا نقش برجسته کلئوپاترا 0/25 سوت

۱,۶۲۶,۰۰۰ تومان

خرید و قیمت پک سه عددی سازمانی و سرمایه گذاری و هدیه شمش پارسیس 10/00 گرمی طلای 24 عیار

ناموجود

خرید و قیمت پک سه عددی سازمانی و سرمایه گذاری و هدیه شمش پارسیس 31/1 گرمی طلای 24 عیار

۴۹۷,۴۴۱,۰۰۰ تومان

خرید و قیمت دو عددی سازمانی و سرمایه گذاری شمش پارسیس 10/00 گرمی طلای 24 عیار

ناموجود

پک 2 عددی شمش پارسیس31/1 گرمی ویژه مناسبت های (ازدواج، تولد و نامزدی )

۳۳۱,۶۴۳,۰۰۰ تومان

پک 2 عددی سکه شمش پارسیس 1 گرمی لوکس ویژه مناسبت های (ازدواج، تولد و نامزدی )

ناموجود

پک دو عددی چوبی شمش پارسیس 31.1 گرمی لوکس ویژه مناسبت های (ازدواج،تولد و نامزدی)

۳۳۱,۹۸۴,۰۰۰ تومان

خرید و قیمت پک پنج عددی لوکس شمش پارسیس 10/00 گرمی طلای 24 عیار

ناموجود

خرید و قیمت پک پنج عددی لوکس شمش پارسیس 20/00 گرمی طلای 24 عیار مناسب برای هدایای سازمانی و گیفت لوکس مدیریتی

۵۳۷,۲۳۸,۰۰۰ تومان

پک 2 عددی سکه شمش پارسیس 1 گرمی لوکس ویژه مناسبت های (ازدواج، تولد و نامزدی )

ناموجود

پک دو عددی چوبی شمش پارسیس 20.00 گرمی لوکس ویژه مناسبت های (ازدواج،تولد و نامزدی)

۲۱۶,۵۸۹,۰۰۰ تومان

5g NEW

ناموجود

شمش طلا پنج گرمی پارسیس

۲۸,۱۵۴,۰۰۰ تومان

شمش طلا یک گرمی پارسیس

ناموجود

شمش طلا پارسیس (یک گرمی)

۶,۰۰۶,۰۰۰ تومان

10g NEW

ناموجود

شمش طلا ده گرمی پارسیس

۵۵,۱۸۹,۰۰۰ تومان

شمش طلا یک اونسی

ناموجود

شمش طلا یک اونسی ( پارسیس )

۱۶۵,۹۳۷,۰۰۰ تومان

دو نیم گرم پارسیس

ناموجود

شمش طلا ۲/۵ گرمی ( پارسیس )

۱۴,۴۳۷,۰۰۰ تومان

پارسیس 20 گرمی

ناموجود

شمش طلا بیست گرمی ( پارسیس )

۱۰۸,۲۳۹,۰۰۰ تومان

nim ons NEW

ناموجود

شمش طلا نیم اونسی ( پارسیس )

۸۱,۷۷۸,۰۰۰ تومان

پک چوبی 2 عددی ونوس

ناموجود

پک 2 عددی چوبی سکه شمش ونوس 1 گرمی لوکس ویژه مناسبت های (ازدواج، تولد و نامزدی )

۱۱,۳۶۳,۰۰۰ تومان

پک چوبی 2 عددی ونوس

ناموجود

پک 2 عددی چوبی سکه شمش ونوس 1.5 گرمی لوکس ویژه مناسبت های (ازدواج، تولد و نامزدی)

۱۶,۷۴۰,۰۰۰ تومان

خرید و قیمت پک سه عددی سازمانی و سرمایه گذاری و هدیه شمش پارسیس 10/00 گرمی طلای 24 عیار

ناموجود

خرید و قیمت پک سه عددی سازمانی و سرمایه گذاری و هدیه شمش پارسیس 31/1 گرمی طلای 24 عیار

۴۹۷,۴۴۱,۰۰۰ تومان

خرید و قیمت دو عددی سازمانی و سرمایه گذاری شمش پارسیس 10/00 گرمی طلای 24 عیار

ناموجود

پک 2 عددی شمش پارسیس31/1 گرمی ویژه مناسبت های (ازدواج، تولد و نامزدی )

۳۳۱,۶۴۳,۰۰۰ تومان

پک 2 عددی سکه شمش پارسیس 1 گرمی لوکس ویژه مناسبت های (ازدواج، تولد و نامزدی )

ناموجود

پک دو عددی چوبی شمش پارسیس 31.1 گرمی لوکس ویژه مناسبت های (ازدواج،تولد و نامزدی)

۳۳۱,۹۸۴,۰۰۰ تومان

خرید و قیمت پک پنج عددی لوکس شمش پارسیس 10/00 گرمی طلای 24 عیار

ناموجود

خرید و قیمت پک پنج عددی لوکس شمش پارسیس 20/00 گرمی طلای 24 عیار مناسب برای هدایای سازمانی و گیفت لوکس مدیریتی

۵۳۷,۲۳۸,۰۰۰ تومان

پک 2 عددی سکه شمش پارسیس 1 گرمی لوکس ویژه مناسبت های (ازدواج، تولد و نامزدی )

ناموجود

پک دو عددی چوبی شمش پارسیس 20.00 گرمی لوکس ویژه مناسبت های (ازدواج،تولد و نامزدی)

۲۱۶,۵۸۹,۰۰۰ تومان

پک چوبی 2 عددی ونوس

ناموجود

پک 2 عددی چوبی سکه شمش ونوس 1 گرمی لوکس ویژه مناسبت های (ازدواج، تولد و نامزدی )

۱۱,۳۶۳,۰۰۰ تومان

پک چوبی 2 عددی ونوس

ناموجود

پک 2 عددی چوبی سکه شمش ونوس 1.5 گرمی لوکس ویژه مناسبت های (ازدواج، تولد و نامزدی)

۱۶,۷۴۰,۰۰۰ تومان

پک چوبی 2 عددی ونوس

ناموجود

پک 2 عددی چوبی سکه شمش ونوس 2.5 گرمی لوکس ویژه مناسبت های (ازدواج، تولد و نامزدی )

۲۷,۰۵۴,۰۰۰ تومان

پک چوبی 2 عددی ونوس

ناموجود

پک 2 عددی چوبی سکه شمش طلا ونوس 0/9 سوتی لوکس ویژه مناسبت های (ازدواج، تولد و نامزدی)

۱۰,۳۵۲,۰۰۰ تومان

پک چوبی 2 عددی ونوس

ناموجود

پک 2 عددی چوبی سکه شمش طلا ونوس 0/8 سوتی لوکس ویژه مناسبت های (ازدواج، تولد و نامزدی)

۹,۳۳۱,۰۰۰ تومان

پک چوبی 2 عددی ونوس

ناموجود

پک 2 عددی چوبی سکه شمش ونوس 0/7 سوتی لوکس ویژه مناسبت های (ازدواج، تولد و نامزدی )

۸,۱۵۹,۰۰۰ تومان

شمش طلا ونوس پک پنج عددی

ناموجود

خرید و قیمت پک پنج عددی سازمانی و سرمایه گذاری و هدیه شمش ونوس 2/5 گرمی طلای 24 عیار

۶۶,۷۰۱,۰۰۰ تومان

شمش طلا ونوس پک پنج عددی

ناموجود

خرید و قیمت پک پنج عددی سازمانی و سرمایه گذاری و هدیه شمش ونوس 1/5 گرمی طلای 24 عیار

۴۰,۹۱۶,۰۰۰ تومان

شمش طلا ونوس پک پنج عددی

ناموجود

خرید و قیمت پک پنج عددی سازمانی و سرمایه گذاری و هدیه شمش ونوس 1/00 گرمی طلای 24 عیار

۲۷,۴۷۳,۰۰۰ تومان

شمش طلا ونوس پک پنج عددی

ناموجود

خرید و قیمت پک پنج عددی سازمانی و سرمایه گذاری و هدیه شمش ونوس 0/9 گرمی طلای 24 عیار

۲۴,۹۰۵,۰۰۰ تومان

شمش طلا ونوس پک پنج عددی

ناموجود

خرید و قیمت پک پنج عددی سازمانی و سرمایه گذاری و هدیه شمش ونوس0/8 گرمی طلای 24 عیار

۲۲,۳۹۱,۰۰۰ تومان

شمش طلا ونوس پک پنج عددی

ناموجود

خرید و قیمت پک پنج عددی سازمانی و سرمایه گذاری و هدیه شمش ونوس0/7 گرمی طلای 24 عیار

۱۹,۴۹۸,۰۰۰ تومان

شمش طلا ونوس پک پنج عددی

ناموجود

خرید و قیمت پک پنج عددی سازمانی و سرمایه گذاری و هدیه شمش ونوس 0/6 گرمی طلای 24 عیار

۱۶,۹۴۴,۰۰۰ تومان

شمش طلا ونوس پک پنج عددی

ناموجود

خرید و قیمت پک پنج عددی سازمانی و سرمایه گذاری و هدیه شمش ونوس 0.5 گرمی طلای 24 عیار

۱۴,۳۹۱,۰۰۰ تومان

شمش طلا ونوس پک پنج عددی

ناموجود

خرید و قیمت پک پنج عددی سازمانی و سرمایه گذاری و هدیه شمش ونوس 0/4 گرمی طلای 24 عیار

۱۱,۵۲۷,۰۰۰ تومان

شمش طلا ونوس پک پنج عددی

ناموجود

خرید و قیمت پک پنج عددی سازمانی و سرمایه گذاری و هدیه شمش ونوس 0/35 گرمی طلای 24 عیار

۱۰,۲۵۱,۰۰۰ تومان

شمش طلا ونوس پک پنج عددی

ناموجود

خرید و قیمت پک پنج عددی سازمانی و سرمایه گذاری و هدیه شمش ونوس 0/3 گرمی طلای 24 عیار

۸,۹۹۹,۰۰۰ تومان

شمش طلا ونوس پک پنج عددی

ناموجود

خرید و قیمت پک پنج عددی سازمانی و سرمایه گذاری و هدیه شمش ونوس 0/25 گرمی طلای 24 عیار

۷,۷۲۷,۰۰۰ تومان

شمش طلا ونوس پک پنج عددی

ناموجود

خرید و قیمت پک پنج عددی سازمانی و سرمایه گذاری و هدیه شمش ونوس 0.2 گرمی طلای 24 عیار

۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان

خرید و قیمت پک سه عددی سازمانی و سرمایه گذاری و هدیه شمش پارسیس 10/00 گرمی طلای 24 عیار

ناموجود

خرید و قیمت پک سه عددی سازمانی و سرمایه گذاری و هدیه شمش پارسیس 31/1 گرمی طلای 24 عیار

۴۹۷,۴۴۱,۰۰۰ تومان

خرید و قیمت دو عددی سازمانی و سرمایه گذاری شمش پارسیس 10/00 گرمی طلای 24 عیار

ناموجود

پک 2 عددی شمش پارسیس31/1 گرمی ویژه مناسبت های (ازدواج، تولد و نامزدی )

۳۳۱,۶۴۳,۰۰۰ تومان

پک 2 عددی سکه شمش پارسیس 1 گرمی لوکس ویژه مناسبت های (ازدواج، تولد و نامزدی )

ناموجود

پک دو عددی چوبی شمش پارسیس 31.1 گرمی لوکس ویژه مناسبت های (ازدواج،تولد و نامزدی)

۳۳۱,۹۸۴,۰۰۰ تومان

شمش نقره پارسیس

ناموجود

پک دوازده عددی شمش نقره پارسیس یک اونسی (31.1 گرم) معادل 373.2 گرم

۴۱۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان

شمش نقره پارسیس

ناموجود

پک شش عددی شمش نقره پارسیس یک اونسی (31.1 گرم) معادل 186.6 گرم

۱۰۳,۳۲۰,۰۰۰ تومان

خرید و قیمت پک پنج عددی لوکس شمش پارسیس 10/00 گرمی طلای 24 عیار

ناموجود

خرید و قیمت پک پنج عددی لوکس شمش پارسیس 20/00 گرمی طلای 24 عیار مناسب برای هدایای سازمانی و گیفت لوکس مدیریتی

۵۳۷,۲۳۸,۰۰۰ تومان

شمش نقره پارسیس

ناموجود

پک سه عددی شمش نقره پارسیس یک اونسی (31.1 گرم) معادل 93.3 گرم

۲۵,۸۳۰,۰۰۰ تومان

شمش نقره پارسیس

ناموجود

شمش نقره پارسیس مدل یک اونسی (31.1 گرم)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پک 2 عددی سکه شمش پارسیس 1 گرمی لوکس ویژه مناسبت های (ازدواج، تولد و نامزدی )

ناموجود

پک دو عددی چوبی شمش پارسیس 20.00 گرمی لوکس ویژه مناسبت های (ازدواج،تولد و نامزدی)

۲۱۶,۵۸۹,۰۰۰ تومان

5g NEW

ناموجود

شمش طلا پنج گرمی پارسیس

۲۸,۱۵۴,۰۰۰ تومان

شمش طلا یک گرمی پارسیس

ناموجود

شمش طلا پارسیس (یک گرمی)

۶,۰۰۶,۰۰۰ تومان

10g NEW

ناموجود

شمش طلا ده گرمی پارسیس

۵۵,۱۸۹,۰۰۰ تومان

شمش طلا یک اونسی

ناموجود

شمش طلا یک اونسی ( پارسیس )

۱۶۵,۹۳۷,۰۰۰ تومان

دو نیم گرم پارسیس

ناموجود

شمش طلا ۲/۵ گرمی ( پارسیس )

۱۴,۴۳۷,۰۰۰ تومان

پارسیس 20 گرمی

ناموجود

شمش طلا بیست گرمی ( پارسیس )

۱۰۸,۲۳۹,۰۰۰ تومان

nim ons NEW

ناموجود

شمش طلا نیم اونسی ( پارسیس )

۸۱,۷۷۸,۰۰۰ تومان

خرید و قیمت پک پنج عددی سازمانی و سرمایه گذاری شمش پارسیس 10/00 گرمی طلای 24 عیار

ناموجود

خرید و قیمت پک پنج عددی سازمانی و سرمایه گذاری و هدیه شمش پارسیس 20/00 گرمی طلای 24 عیار

۵۴۰,۴۷۷,۰۰۰ تومان

خرید و قیمت پک سه عددی سازمانی و سرمایه گذاری و هدیه شمش پارسیس 10/00 گرمی طلای 24 عیار

ناموجود

خرید و قیمت پک سه عددی سازمانی و سرمایه گذاری و هدیه شمش پارسیس 20/00 گرمی طلای 24 عیار

۳۲۴,۳۴۸,۰۰۰ تومان

خرید و قیمت دو عددی سازمانی و سرمایه گذاری شمش پارسیس 10/00 گرمی طلای 24 عیار

ناموجود

پک 2 عددی شمش پارسیس20/00 گرمی ویژه مناسبت های (ازدواج، تولد و نامزدی )

۲۱۶,۲۴۸,۰۰۰ تومان

10 گرمی پارسیس

ناموجود

شمش طلا 24 عیار پارسیس مجموعه 4 عددی 10 گرمی

۵۳,۷۱۹,۰۰۰ تومان

شمش یک کیلویی

ناموجود

شمش طلا 1000 گرمی پارسیس

۵,۱۴۷,۱۳۱,۰۰۰ تومان

شمش 500 گرمی

ناموجود

شمش طلا 500 گرمی پارسیس

۲,۵۸۶,۹۴۶,۰۰۰ تومان

شمش 250 گرمی پارسیس

ناموجود

شمش طلا 250 گرمی پارسیس

۱,۳۰۲,۴۷۹,۰۰۰ تومان

پک 2 عددی سکه شمش پارسیس 1 گرمی لوکس ویژه مناسبت های (ازدواج، تولد و نامزدی )

ناموجود

پک 2 عددی چوبی شمش پارسیس 1 گرمی لوکس ویژه مناسبت های (ازدواج، تولد و نامزدی )

۱۲,۱۲۳,۰۰۰ تومان

شمش طلا 24 عیار نقش برجسته ونوس 100/00 گرمی مدل کارت فلزی

5 عدد در انبار

شمش طلا 24 عیار نقش برجسته ونوس 100/00 گرمی مدل کارت فلزی

۵۱۸,۴۹۸,۰۰۰ تومان

شمش طلا 24 عیار نقش برجسته ونوس 50/00 گرمی مدل کارت فلزی

3 عدد در انبار

شمش طلا 24 عیار نقش برجسته ونوس 50/00 گرمی مدل کارت فلزی

۲۶۱,۲۴۹,۰۰۰ تومان

شمش طلا 24 عیار نقش برجسته ونوس یک انس مدل کارت فلزی

4 عدد در انبار

شمش طلا 24 عیار نقش برجسته ونوس یک انس مدل کارت فلزی

۱۶۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان

پک چوبی 2 عددی ونوس

ناموجود

پک 2 عددی چوبی سکه شمش ونوس 1 گرمی لوکس ویژه مناسبت های (ازدواج، تولد و نامزدی )

۱۱,۳۶۳,۰۰۰ تومان

پک چوبی 2 عددی ونوس

ناموجود

پک 2 عددی چوبی سکه شمش ونوس 1.5 گرمی لوکس ویژه مناسبت های (ازدواج، تولد و نامزدی)

۱۶,۷۴۰,۰۰۰ تومان

پک چوبی 2 عددی ونوس

ناموجود

پک 2 عددی چوبی سکه شمش ونوس 2.5 گرمی لوکس ویژه مناسبت های (ازدواج، تولد و نامزدی )

۲۷,۰۵۴,۰۰۰ تومان

پک چوبی 2 عددی ونوس

ناموجود

پک 2 عددی چوبی سکه شمش طلا ونوس 0/9 سوتی لوکس ویژه مناسبت های (ازدواج، تولد و نامزدی)

۱۰,۳۵۲,۰۰۰ تومان

پک چوبی 2 عددی ونوس

ناموجود

پک 2 عددی چوبی سکه شمش طلا ونوس 0/8 سوتی لوکس ویژه مناسبت های (ازدواج، تولد و نامزدی)

۹,۳۳۱,۰۰۰ تومان

پک چوبی 2 عددی ونوس

ناموجود

پک 2 عددی چوبی سکه شمش ونوس 0/7 سوتی لوکس ویژه مناسبت های (ازدواج، تولد و نامزدی )

۸,۱۵۹,۰۰۰ تومان

شمش طلا ونوس پک پنج عددی

ناموجود

خرید و قیمت پک پنج عددی سازمانی و سرمایه گذاری و هدیه شمش ونوس 2/5 گرمی طلای 24 عیار

۶۶,۷۰۱,۰۰۰ تومان

شمش طلا ونوس پک پنج عددی

ناموجود

خرید و قیمت پک پنج عددی سازمانی و سرمایه گذاری و هدیه شمش ونوس 1/5 گرمی طلای 24 عیار

۴۰,۹۱۶,۰۰۰ تومان

شمش طلا ونوس پک پنج عددی

ناموجود

خرید و قیمت پک پنج عددی سازمانی و سرمایه گذاری و هدیه شمش ونوس 1/00 گرمی طلای 24 عیار

۲۷,۴۷۳,۰۰۰ تومان

شمش طلا ونوس پک پنج عددی

ناموجود

خرید و قیمت پک پنج عددی سازمانی و سرمایه گذاری و هدیه شمش ونوس 0/9 گرمی طلای 24 عیار

۲۴,۹۰۵,۰۰۰ تومان

شمش طلا ونوس پک پنج عددی

ناموجود

خرید و قیمت پک پنج عددی سازمانی و سرمایه گذاری و هدیه شمش ونوس0/8 گرمی طلای 24 عیار

۲۲,۳۹۱,۰۰۰ تومان

شمش طلا ونوس پک پنج عددی

ناموجود

خرید و قیمت پک پنج عددی سازمانی و سرمایه گذاری و هدیه شمش ونوس0/7 گرمی طلای 24 عیار

۱۹,۴۹۸,۰۰۰ تومان

شمش طلا ونوس پک پنج عددی

ناموجود

خرید و قیمت پک پنج عددی سازمانی و سرمایه گذاری و هدیه شمش ونوس 0/6 گرمی طلای 24 عیار

۱۶,۹۴۴,۰۰۰ تومان

شمش طلا ونوس پک پنج عددی

ناموجود

خرید و قیمت پک پنج عددی سازمانی و سرمایه گذاری و هدیه شمش ونوس 0.5 گرمی طلای 24 عیار

۱۴,۳۹۱,۰۰۰ تومان

شمش طلا ونوس پک پنج عددی

ناموجود

خرید و قیمت پک پنج عددی سازمانی و سرمایه گذاری و هدیه شمش ونوس 0/4 گرمی طلای 24 عیار

۱۱,۵۲۷,۰۰۰ تومان

شمش طلا ونوس پک پنج عددی

ناموجود

خرید و قیمت پک پنج عددی سازمانی و سرمایه گذاری و هدیه شمش ونوس 0/35 گرمی طلای 24 عیار

۱۰,۲۵۱,۰۰۰ تومان

شمش طلا ونوس پک پنج عددی

ناموجود

خرید و قیمت پک پنج عددی سازمانی و سرمایه گذاری و هدیه شمش ونوس 0/3 گرمی طلای 24 عیار

۸,۹۹۹,۰۰۰ تومان

شمش طلا ونوس پک پنج عددی

ناموجود

خرید و قیمت پک پنج عددی سازمانی و سرمایه گذاری و هدیه شمش ونوس 0/25 گرمی طلای 24 عیار

۷,۷۲۷,۰۰۰ تومان

شمش طلا ونوس پک پنج عددی

ناموجود

خرید و قیمت پک پنج عددی سازمانی و سرمایه گذاری و هدیه شمش ونوس 0.2 گرمی طلای 24 عیار

۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان

شمش طلا ونوس پک پنج عددی

ناموجود

خرید و قیمت پک پنج عددی سازمانی و سرمایه گذاری و هدیه شمش ونوس 0.15 گرمی طلای 24 عیار

۴,۹۲۴,۰۰۰ تومان

شمش طلا ونوس پک پنج عددی

ناموجود

خرید و قیمت پک پنج عددی سازمانی و سرمایه گذاری و هدیه شمش ونوس 0.1 گرمی طلای 24 عیار

۳,۶۵۷,۰۰۰ تومان

سکه طلا یادبود ربع پهلوی

33 عدد در انبار

سکه طلا یادبود ربع پهلوی

۱۱,۷۱۵,۰۰۰ تومان

سکه طلا یادبود ربع پهلوی

44 عدد در انبار

سکه طلا یادبود نیم پهلوی

۲۱,۹۰۲,۰۰۰ تومان

سکه طلا یادبود 1پهلوی

48 عدد در انبار

سکه طلا یادبود یک پهلوی

۴۲,۹۶۶,۰۰۰ تومان

سکه 2 نیم پهلوی

49 عدد در انبار

سکه طلا یادبود دو نیم پهلوی

۱۰۱,۷۳۰,۰۰۰ تومان

سکه طلا یادبود 5 پهلوی

50 عدد در انبار

سکه طلا یادبود 5 پهلوی

۱۹۹,۷۶۰,۰۰۰ تومان

شمش طلا 10 پهلوی

50 عدد در انبار

سکه طلا یادبود 10 پهلوی

۳۹۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان

شمش طلا 24 عیار نقش برجسته ونوس 100/00 گرمی مدل کارت فلزی

5 عدد در انبار

شمش طلا 24 عیار نقش برجسته ونوس 100/00 گرمی مدل کارت فلزی

۵۱۸,۴۹۸,۰۰۰ تومان

شمش طلا 24 عیار نقش برجسته ونوس 50/00 گرمی مدل کارت فلزی

3 عدد در انبار

شمش طلا 24 عیار نقش برجسته ونوس 50/00 گرمی مدل کارت فلزی

۲۶۱,۲۴۹,۰۰۰ تومان

شمش طلا 24 عیار نقش برجسته ونوس یک انس مدل کارت فلزی

4 عدد در انبار

شمش طلا 24 عیار نقش برجسته ونوس یک انس مدل کارت فلزی

۱۶۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان

شمش طلا نقش برجسته کلئوپاترا 0/25 سوت

1 عدد در انبار

شمش طلا نقش برجسته کلئوپاترا 0/25 سوت

۱,۶۲۶,۰۰۰ تومان

خرید و قیمت پک سه عددی سازمانی و سرمایه گذاری و هدیه شمش پارسیس 10/00 گرمی طلای 24 عیار

ناموجود

خرید و قیمت پک سه عددی سازمانی و سرمایه گذاری و هدیه شمش پارسیس 31/1 گرمی طلای 24 عیار

۴۹۷,۴۴۱,۰۰۰ تومان

خرید و قیمت دو عددی سازمانی و سرمایه گذاری شمش پارسیس 10/00 گرمی طلای 24 عیار

ناموجود

پک 2 عددی شمش پارسیس31/1 گرمی ویژه مناسبت های (ازدواج، تولد و نامزدی )

۳۳۱,۶۴۳,۰۰۰ تومان

پک 2 عددی سکه شمش پارسیس 1 گرمی لوکس ویژه مناسبت های (ازدواج، تولد و نامزدی )

ناموجود

پک دو عددی چوبی شمش پارسیس 31.1 گرمی لوکس ویژه مناسبت های (ازدواج،تولد و نامزدی)

۳۳۱,۹۸۴,۰۰۰ تومان

خرید و قیمت پک پنج عددی لوکس شمش پارسیس 10/00 گرمی طلای 24 عیار

ناموجود

خرید و قیمت پک پنج عددی لوکس شمش پارسیس 20/00 گرمی طلای 24 عیار مناسب برای هدایای سازمانی و گیفت لوکس مدیریتی

۵۳۷,۲۳۸,۰۰۰ تومان

پک 2 عددی سکه شمش پارسیس 1 گرمی لوکس ویژه مناسبت های (ازدواج، تولد و نامزدی )

ناموجود

پک دو عددی چوبی شمش پارسیس 20.00 گرمی لوکس ویژه مناسبت های (ازدواج،تولد و نامزدی)

۲۱۶,۵۸۹,۰۰۰ تومان

5g NEW

ناموجود

شمش طلا پنج گرمی پارسیس

۲۸,۱۵۴,۰۰۰ تومان

شمش طلا یک گرمی پارسیس

ناموجود

شمش طلا پارسیس (یک گرمی)

۶,۰۰۶,۰۰۰ تومان

10g NEW

ناموجود

شمش طلا ده گرمی پارسیس

۵۵,۱۸۹,۰۰۰ تومان

شمش طلا یک اونسی

ناموجود

شمش طلا یک اونسی ( پارسیس )

۱۶۵,۹۳۷,۰۰۰ تومان

دو نیم گرم پارسیس

ناموجود

شمش طلا ۲/۵ گرمی ( پارسیس )

۱۴,۴۳۷,۰۰۰ تومان

پارسیس 20 گرمی

ناموجود

شمش طلا بیست گرمی ( پارسیس )

۱۰۸,۲۳۹,۰۰۰ تومان

nim ons NEW

ناموجود

شمش طلا نیم اونسی ( پارسیس )

۸۱,۷۷۸,۰۰۰ تومان

پک چوبی 2 عددی ونوس

ناموجود

پک 2 عددی چوبی سکه شمش ونوس 1 گرمی لوکس ویژه مناسبت های (ازدواج، تولد و نامزدی )

۱۱,۳۶۳,۰۰۰ تومان

پک چوبی 2 عددی ونوس

ناموجود

پک 2 عددی چوبی سکه شمش ونوس 1.5 گرمی لوکس ویژه مناسبت های (ازدواج، تولد و نامزدی)

۱۶,۷۴۰,۰۰۰ تومان

شمش طلا یک قطعه با درصد خلوص بسیار بالاست. این قطعه طلا در سایزهای مختلفی طراحی و عرضه می‌شود. برخلاف تصور عموم مردم شمش دارای ابعاد گوناگونی است و تنها به شکل مکعب نیست. بالاترین درصد خلوص مربوط به شمش طلا 24 عیار است که خلوص آن ۹۹.۹۹ است. شمش طلا 18 عیار رایج‌ترین نوع شمش در بازار ایران است. اگر به دنبال یک سرمایه‌گذاری کلان و یا خرید طلا هستید بهترین گزینه برای شما شمش طلا است؛ همچنین می‌توانید از آن به‌عنوان یک هدیه لاکچری برای عزیزان خود استفاده کنید.

خرید انواع شمش طلا با چند کلیک ساده

امکان خرید انواع شمش طلا مانند شمش طلا پارسیس در این صفحه فراهم است و شما می‌توانید به راحتی و با شرایط ایده‌آل اقدام به خرید شمش طلا کنید. طلا به عنوان یک فلز گران‌بها از گذشته تا به امروز مورد توجه اکثر افراد قرار گرفته است و به عنوان یکی از فلزات گران‌بها و با ارزش همواره جذابیت و توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران را به خود جلب کرده است. امروزه خرید شمش طلا را یک نوع سرمایه‌گذاری بلند مدت می‌دانند و به همین دلیل بازار آن همیشه در تب‌وتاب است. شمش طلا 24 عیار و شمش طلای 18 عیار امروزه در مدل، برند و گرم‌های مختلفی به فروش می‌رسد. تنها کافیست پس از مشخص کردن بودجه خود به صورت آنلاین یکی از نمونه‌های شمش طلا را خریداری کنید.

معرفی انواع شمش طلا و انواع آن

در بازار جهانی، شمش طلا به عنوان یکی از برترین ابزارهای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود؛ به همین دلیل از انواع طلا به عنوان یکی از بهترین منابع پشتیبانی ارزش پولی، استفاده می‌شود. تولیدکنندگان شمش طلا در کشورهای مختلف جهان فعالیت دارند و انواع مختلف شمش طلا را تولید می‌کنند. به‌طور کلی، کشورهایی همچون سوئیس، انگلیس، آمریکا، کانادا، استرالیا، چین و امارات معروف‌ترین تولیدکنندگان شمش طلا در جهان هستند. جهت خرید شمش طلا در ایران می‌­توان یکی از این برند­ها را انتخاب کرد. در ادامه مهم‌ترین و معتبرترین برندهای تولید کننده شمش طلا را معرفی خواهیم کرد:

  • پارسیس گلد
  • ایران شمش
  • خانه سکه ایران
  • امارات گلد (Emirates Gold)
  • PAMP
  • Valcambi
  • Metalor
  • Baird & Co

شمش را اصولاً از طلا خام به دست می‌آورند و ۹۹۵ تا ۹۹۹.۹۹ عیاری است که می‌توان برای آن در نظر بگیرید. در ایران نیز تحت نظارت بانک مرکزی شمش طلا تولید می‌شود و به فروش می‌رسد. در حال حاضر شمش‌های طلا را 24 عیار در نظر می‌گیرند. این نوع شمش در سراسر جهان ارزش و اعتبار دارد و این مزیتی است که می‌توان برای آن در نظر گرفت. در حال حاضر شمش طلا 24 عیار در حالت‌های ذیل و در طرح‌های گوناگونی همچون شمش طلا سیمرغ، طرح تولد، گل رز، آناهیتا، طرح ون یکاد، حافظیه، مادر و فرزند، طرح قلب و شمش طلا پروانه و برندهایی همچون PAMP که یک برند سوئیسی است به فروش می‌رسند.

شمش طلا 10 گرمی

شمش طلا 100 گرمی

شمش طلا 5.2  گرمی

شمش طلا 20 گرمی

 شمش طلا 1.0 گرمی

شمش طلا 3.0 گرمی

شمش طلا 50 گرمی

شمش طلا 1 گرمی

شمش طلا 5.1 گرمی

خرید آنلاین شمش طلا 24 عیار از حقانی