آویز طلای زنانه ترنج

۵۳,۳۰۳,۰۰۰ تومان
آویز طلای زنانه ترنج  مزین به سنگ  یاقوت طبیعی و برلیان می باشد.

آویز طلای زنانه دل آرام یاقوت سرخ

۲۵,۲۴۱,۰۰۰ تومان

آویز مدل دل آرام مزین به سنگ یاقوت سرخ به همراه شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.

این محصول مشابه مشابه اما با سنگ یاقوت سرخ می باشد.

مدال طلای زنانه آدرینا یاقوت سرخ

۶۳,۹۸۶,۰۰۰ تومان
این مدال مزین به یاقوت سرخ  و همراه با شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.
مبلغ محاسبه شده برای برای این مدال  بدون زنجیر می باشد

نیم ست طلای زنانه انگوری یاقوت

۳۵,۲۹۷,۰۰۰ تومان
این ست مزین به سنگ  یاقوت می باشد.
مبلغ محاسبه شده برای نیم ست ونیزی بدون زنجیر می باشد

نیم ست طلای زنانه ترنج

۵۴,۵۵۳,۰۰۰ تومان
نیم ست  طلای زنانه ترنج  مزین به سنگ  یاقوت طبیعی و برلیان می باشد.