گردنبند طلای زنانه مروارید

۱۰,۰۶۱,۰۰۰ تومان
گردنبند مروارید مزین به سنگ های طبیعی

مدال طلای زنانه ایموشن

۱۳,۴۱۵,۰۰۰ تومان
مدال ایموشن مزین به سنگ طبیعی
این مدال  مزین  به سنگ آماتیست  طبیعی و همراه با شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.
مبلغ محاسبه شده برای مدال  بدون زنجیر می باشد