انگشتر جواهر زنانه کیان آماتیست

۱۹,۲۶۷,۰۰۰ تومان۲۰,۱۳۰,۰۰۰ تومان

انگشتر بیوتی مزین به سنگ امتیس طبیعی همراه با شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.

انگشتر طلای زنانه ایموشن

۱۳,۵۷۶,۰۰۰ تومان
انگشتر ایموشن  مزین به سنگ آماتیست  طبیعی همراه با شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.

انگشتر طلای زنانه بیوتی (پروانه) آماتیست

۸,۱۱۰,۰۰۰ تومان

انگشتر بیوتی مزین به سنگ اماتیست همراه با شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.

انگشتر طلای زنانه پاپیون

۱۸,۴۱۳,۰۰۰ تومان
این  انگشتر  مزین به  آماتیست طبیعی و همراه با شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.

انگشتر طلای زنانه لایت

۵,۸۱۸,۰۰۰ تومان

انگشتر لایت مزین به سنگ آکوامارین

     

انگشتر طلای زنانه مولتی

۱۰,۷۲۵,۰۰۰ تومان
انگشتر طلای زنانه مولتی مزین به سنگ آماتیست و سنگ آکوامارین طبیعی  همراه با شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.

انگشتر طلای زنانه مولتی

۱۰,۳۵۷,۰۰۰ تومان
انگشتر مولتی مزین به سنگ آماتیست و سنگ یاقوت طبیعی  همراه با شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.

انگشتر طلای کرون یاقوت کبود

۱۶,۷۵۶,۰۰۰ تومان
مزین به سنگ یاقوت کبود طبیعی به همراه شناسنامه بین المللی
   

انگشترجواهر زنانه آماتیست

۲۴,۰۸۰,۰۰۰ تومان۴۲,۵۵۶,۰۰۰ تومان

انگشتر طلای زنانه جواهر آماتیست و الماس برلیان دارای شناسنامه معتبر گوهرشناسی می باشد.

حلقه طلا زنانه آماتیست (طلای زرد)

۸,۶۴۵,۰۰۰ تومان۹,۵۷۸,۰۰۰ تومان

انگشتر حلقه زنانه اماتیس

حلقه طلا زنانه آماتیست(طلای سفید)

۸,۳۸۸,۰۰۰ تومان۱۴,۰۸۲,۰۰۰ تومان

انگشتر حلقه زنانه آماتیس

 

نیم ست طلای زنانه ۲۱ مولتی

۸۲,۹۰۳,۰۰۰ تومان
این ست مزین به سنگهای طبیعی همراه با شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.