انگشتر جواهر زنانه کیان عقیق

۳۲,۳۹۶,۰۰۰ تومان۳۹,۴۸۵,۰۰۰ تومان

انگشتر طلای زنانه جواهربرلیان مزین به سنگ عقیق یمنی دارای شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.

انگشتر طلا زنانه رویال عقیق

۵,۸۰۲,۰۰۰ تومان۱۱,۶۹۱,۰۰۰ تومان

انگشتر رویال مزین به سنگ عقیق یمنی دارای شناسنامه معتبر

انگشتر طلای زنانه بیوتی (پروانه) توپاز

۸,۰۹۸,۰۰۰ تومان

انگشتر بیوتی مزین به سنگ توپاز همراه با شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.

این محصول مشابه عکس اما با سنگ توپاز می باشد

انگشتر طلای زنانه بیوتی (پروانه) سیترین

۱۳,۸۱۶,۰۰۰ تومان

انگشتر طلای زنانه بیوتی مزین به سنگ سیترین دارای شناسنامه می باشد

انگشتر طلای زنانه بیوتی (پروانه) فیروزه

۱۱,۴۷۴,۰۰۰ تومان۱۲,۴۷۱,۰۰۰ تومان

انگشتر بیوتی مزین به سنگ فیروزه نیشابوری اصلی  همراه با شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.

انگشتر طلای زنانه رادو

۱۸,۶۸۰,۰۰۰ تومان

انگشتر طلای زنانه رادو مزین به سنگ مویزانایت و برلیان پاک

انگشتر طلای زنانه رویال فیروزه

۸,۷۱۳,۰۰۰ تومان

انگشتر  رویال مزین به سنگ فیروزه طبیعی و اصل به همراه شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.

انگشتر طلای زنانه فول دایموند

۲۰,۴۴۴,۰۰۰ تومان

انگشتر طلای زنانه مزین به سنگ مویزانات دارای شناسنامه معتبر از موسسه گوهرشاد می باشد

انگشتر طلای زنانه لمون کیوبیک زیرکونیا سه نگین

۹,۶۸۵,۰۰۰ تومان۱۰,۷۹۴,۰۰۰ تومان

انگشتر لمون همراه با نگین کیوبیک زیرکونیا "Cubic Zirconia"

انگشتر طلای زنانه هانا عقیق یمنی

۱۳,۸۷۹,۰۰۰ تومان

انگشتر هانا مزین به سنگ  عقیق یمنی همراه با شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.

این محصول مشابه عکس اما با سنگ عقیق میباشد

انگشترجواهر زنانه آماتیست

۲۴,۰۸۰,۰۰۰ تومان۴۲,۵۵۶,۰۰۰ تومان

انگشتر طلای زنانه جواهر آماتیست و الماس برلیان دارای شناسنامه معتبر گوهرشناسی می باشد.

حلقه طلا زنانه آماتیست (طلای زرد)

۸,۶۵۲,۰۰۰ تومان۹,۵۸۶,۰۰۰ تومان

انگشتر حلقه زنانه اماتیس