انگشتر طلای زنانه ۲۱ مولتی

۱۳,۳۶۱,۰۰۰ تومان
انگشتر ۲۱ مولتی مزین به یاقوت کبود و یاقوت سرخ طبیعی  همراه با شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.

انگشتر طلای زنانه آدرینا یاقوت سرخ

۶۷,۴۲۸,۰۰۰ تومان۶۸,۵۹۹,۰۰۰ تومان
انگشتر ادرینا به سنگ یاقوت سرخ همراه با شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.

انگشتر طلای کیان

۲۲,۹۵۷,۰۰۰ تومان
انگشتر یاقوت قرمز کیان مزین به سنگ یاقوت قرمز طبیعی

نیم ست طلای زنانه ترنج

۵۴,۳۷۶,۰۰۰ تومان
نیم ست  طلای زنانه ترنج  مزین به سنگ  یاقوت طبیعی و برلیان می باشد.