شناسنامه معتبر گوهرشناسی

شناسنامه های نگین های قیمتی جواهری حقانی،توسط موسسه ی بین المللی گوهرشناسی GIAE با مدیریت جناب آقای دکتر پیش بین (ریاست محترم سابق سازمان صنعت و معدن ،تجارت استان خراسان رضوی) صادر می گردد.

شناسنامه صادر شده توسط دو نفر گوهرشناس مجرب و دوره دیده امضاء و تایید می‌گردد و امضای آنها به‌روی شناسنامه مرقوم می گردد. شناسنامه های صادر شده توسط موسسه بین المللی گوهرشناسی دارای ۲ بخش کلی می باشد:

 

بخش اول:

مربوط به مشخصات ظاهری محصول خریداری شده و مواردی چون عکس نگین و محصول، جنس نگین، نام محصول و جزئیاتی از قبیل ورن طلا و وزن کل محصول با نگین می باشد.

بخش دوم:

مربوط به مختصات و جزئیات گوهرشناسی از جمله: جنس نگین، درخشندگی، شفافیت و جزئیات مرغوط به کانی سنگ می باشد.

تمامی شناسنامه ها شامل مواردی همچون : تاریخ صدور شناسنامه، شماره شناسنامه صادر شده توسط موسسه بین المللی گوهر شناسی، بارکد محصول در جواهری حقانی و لوگوی موسسه جواهر شناسی و جواهری حقانی می باشد.