نیم ست طلای زنانه ۲۱ مولتی

۸۲,۹۰۳,۰۰۰ تومان
این ست مزین به سنگهای طبیعی همراه با شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.