نمایش 1–12 از 30 نتیجه

انگشتر جواهر زنانه آیه

۱۵,۶۸۶,۰۰۰ تومان

انگشترجواهری زنانه آیه

انگشتر جواهر زنانه کیان آماتیست

۱۹,۳۵۵,۰۰۰ تومان۲۰,۲۲۲,۰۰۰ تومان

انگشتر بیوتی مزین به سنگ امتیس طبیعی همراه با شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.

انگشتر جواهر زنانه کیان عقیق

۳۲,۳۹۶,۰۰۰ تومان۳۹,۴۸۵,۰۰۰ تومان

انگشتر طلای زنانه جواهربرلیان مزین به سنگ عقیق یمنی دارای شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.

انگشتر طلا زنانه رویال عقیق

۵,۸۲۳,۰۰۰ تومان۱۱,۷۳۲,۰۰۰ تومان

انگشتر رویال مزین به سنگ عقیق یمنی دارای شناسنامه معتبر

انگشتر طلا زنانه سوفیا عقیق

۹,۵۰۷,۰۰۰ تومان۹,۶۹۷,۰۰۰ تومان
انگشتر سوفیا با سنگ عقیق یمانی دارای شناسنامه معتبر از گوهر شناسی می باشد.

انگشتر طلا زنانه کرون فیروزه

۱۶,۴۳۰,۰۰۰ تومان۱۹,۱۳۹,۰۰۰ تومان

به سنگ فیروزه  طبیعی نیشابور و اصل به همراه شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.

انگشتر طلا زنانه لویی ویتون

۹,۴۲۳,۰۰۰ تومان۱۳,۱۸۲,۰۰۰ تومان

انگشتر طلای زنانه لویی ویتون

انگشتر طلا زنانه نگار عقیق

۱۰,۳۳۷,۰۰۰ تومان۱۲,۱۷۹,۰۰۰ تومان
انگشتر نگار عقیق مزین به سنگ عقیق طبیعی همراه با شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.
انگشترهای نگار موجود فاقد ساه قلم می باشد و به شکل پالیش معمول عرضه میگردد.
 

انگشتر طلا زنانه هانا فیروزه

۲۷,۹۷۴,۰۰۰ تومان۵۵۰,۲۳۴,۲۲۹,۰۰۰ تومان
انگشتر هانا  مزین به سنگ فیروزه طبیعی و همراه با شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.

انگشتر طلای زنانه آدرینا یاقوت سرخ

۶۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان۶۸,۶۶۶,۰۰۰ تومان
انگشتر ادرینا به سنگ یاقوت سرخ همراه با شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.

انگشتر طلای زنانه بیوتی (پروانه) آماتیست

۸,۱۴۵,۰۰۰ تومان

انگشتر بیوتی مزین به سنگ اماتیست همراه با شناسنامه معتبر موسسه گوهرشناسی می باشد.